!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nyheter

Nytt från styrelsens möte 22 januari

Publicerad: 2018-01-24
Uppdaterad: 2018-01-24

Sammanfattning av styrelsens handlagda frågor vid mötet 22 januari

Grovsopor

Vi kommer att beställa en container för grovsopor till söndagen den 11 februari. Mer information kommer, om vad som kan kastas och vilka tider som gäller.

Ändring av stadgar

Styrelsen har nu godkänt skrivningen i de nya stadgarna. På grund av det kommer en extra stämma hållas måndagen den 19 mars. Kallelse och dagordning skickas ut senast en vecka före stämman.

Utbildning för styrelsen

Olle Paulsson från SBC var hos oss och genomförde utbildning för styrelsemedlemmar den 17 januari.

Nytt namn

Vällingby lås som sköter våra nycklar byter namn till SafeTeam

 Klotter vid stora hissen

Det förekommer en hel del ¨klotter¨ vid stora hissen på entréplanet och även på en del våningsplan. Tänk på att det kostar pengar för oss alla när detta måste saneras!

 

Kommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls måndag den 19 februari

Styrelsen

Utskriftvänlig version

Nytt från styrelsens möte 11 december

Publicerad: 2017-12-13
Uppdaterad: 2017-12-13

Sammanfattning av styrelsens handlagda frågor vid mötet 11 december.

Grovsopor

Arbete pågår tillsammans med Brf Vattenfallet att hyra en container för grovsopor. Det kommer att bli någon helg i januari 2018. Vi återkommer med information när datum är bestämt.

Stol i porten

Nu finns stolen monterad vid namntavlan. Så nu är det bara at slå sig ned!

Ändring av stadgar

Vi måste anpassa våra stadgar enligt gällande lagstiftning och har därför tagit hjälp av jurist hos SBC. För att godkänna de nya stadgarna behöver vi hålla en extra föreningsstämma. Den kommer att hållas i samband med ordinarie stämma. Mer information kommer!

Julen står för dörren,

Kontrollera gärna att brandvarnaren fungerar och glöm inte att släcka ljusen innan ni går hemifrån!

Vi önskar alla medlemmar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Kommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls måndag den 22 januari

Styrelsen

Utskriftvänlig version

Nytt från styrelsens möte 20 november

Publicerad: 2017-10-22
Uppdaterad: 2017-11-22

Sammanfattning av styrelsens handlagda frågor vid mötet 20 november.

 

Grovsopor

Arbete pågår tillsammans med Brf Vattenfallet att hyra en container för grovsopor. Det kommer att bli någon helg i januari 2018. Vi återkommer med information när datum är bestämt.

Sopbehållarna

De är nu smorda så att vi slipper gnisslet.

Stol i porten

Efter en motion som godkändes av årsstämman angående behov av en stol i porten, har styrelsen nu bestämt modell på stolen. Stolen har blivit försenad men den kommer att monteras upp inom kort.

Ändring av stadgar

Vi måste anpassa våra stadgar enligt gällande lagstiftning och har därför tagit hjälp av jurist hos SBC. För att godkänna de nya stadgarna behöver vi hålla en extra föreningsstämma. Den kommer att hållas i samband med ordinarie stämma. Mer information kommer!

Trådlösa nätverket

För att få en förbättrad effekt av det trådlösa nätverket - prova med att ha luckan öppen

Kommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls måndag den 11 december

 

Styrelsen

 

 

 

Utskriftvänlig version

Nytt från styrelsens möte 12 september

Publicerad: 2017-09-14
Uppdaterad: 2017-09-14

Sammanfattning av styrelsens handlagda frågor vid mötet 12 september.

 

Garantibesiktning 5-års

De punkter som enligt besiktningsprotokollet skulle åtgärdas senast 2017-06-30 kvarstår fortfarande. Vi har kontaktat JM angående detta och enligt dem beror det på att deras handläggare har varit/är sjukskriven. Vi har nu kontakt med en annan person hos JM och ser fram emot att de kommer att åtgärda allt enligt protokollet.

Grovsopor

Vi kommer under hösten att tillsammans med Brf Vattenfallet hyra en container för grovsopor. Mer information kommer.

Tvättning av sopbehållare

Vi ska beställa tvätt av våra behållare för hushållssopor.

Stol i porten

Efter en motion som godkändes av årsstämman angående behov av en stol i porten, har styrelsen nu bestämt modell på stolen. Den kommer att monteras upp inom kort.

Avliden

Vi får tyvärr meddela att styrelsens tidigare sekreterare Britt-Marie Lennmark efter en kort tids sjukdom har avlidit. Föreningen kommer att som en sista hälsning lämna ett bidrag till Cancerfonden.

Ny portkod

Den 15 september byter vi portkod. Meddelande i har kommit i postfacken.

 

Kommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls onsdag den 18 oktober.

 

Styrelsen

Utskriftvänlig version

Nytt från styrelsens möte 28 augusti

Publicerad: 2017-08-31
Uppdaterad: 2017-08-31

 

Sammanfattning av styrelsens handlagda frågor vid mötet 28 augusti

Omförhandling av lån

Ett av våra lån har omförhandlats den 4 juli. Den nya räntan är 1,24% (tidigare 3,13%). Lånet är bundet på 3 år. Vi har dessutom gjort en amortering på 1,5 miljoner kronor.

Pågående byggnadslovsärende i Svea Hovrätt

Svea Hovrätt har nu beviljat bygglov för nybyggnad av fyra tillfälliga flerbostadshus på ängen. Vår överklagan har alltså avslagits.

Grovsopor

Vi kommer under hösten att tillsammans med Brf Vattenfallet hyra en container för grovsopor. Mer information kommer.

Tvättning av sopbehållare

Vi ska beställa tvätt av våra behållare för hushållssopor.

Rökning på balkongen

Styrelsen har fått klagomål angående rökning på balkongen. Det är inte förbjudet att röka på sin egen balkong. Men tänk på att visa hänsyn till dina grannar!

Det förekommer också att man slänger ut fimpar (ibland brinnande) ned på gräsmattan mot lekplatsen. Detta är självklart helt förbjudet!

Ny portkod

Den 15 september byter vi portkod. Meddelande kommer i postfacken.

 

Kommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls tisdag den 12 september.

 

Styrelsen

Utskriftvänlig version

Hovrätten godkänner tillfälligt bygglov på ängen

Publicerad: 2017-06-22
Uppdaterad: 2017-06-22

Hela hovrättsdomen finns bifogad här

Dokument

Hovrättsdom.pdf 2017-06-22
Utskriftvänlig version

Nytt från styrelsens möte 30 maj

Publicerad: 2017-06-01
Uppdaterad: 2017-06-01

Sammanfattning av styrelsens handlagda frågor vid mötet 30 maj.

 

Omförhandling av lån

Ett av våra lån ska omförhandlas den 4 juli. Dagens ränta ligger på 3,13%. Vi väljer att binda det på tre år till ca 1,1% ränta. Vi kommer dessutom att göra en amortering på lånet.

 

Protokoll från GA:s årsmöte

Så snart vi har fått ett undertecknat protokoll från GA kommer det att finnas på vår hemsida, www.brfharspranget.se  

 

Meddelande från Telia

Discoverykanaler försvinner

Vi på Telia och en av våra leverantörer av tv-kanaler, Discovery, har inte kommit överens om ett nytt avtal. Det innebär att från och med 8 juni 2017 kommer vi inte längre att kunna sända Kanal 5, Kanal 9, Kanal 11, Eurosport 1, Eurosport 2, Discovery, Discovery Science, Discovery World, ID, TLC, Animal Planet. Detta gäller även motsvarande HD-kanaler. Istället erbjuds kunderna tills vidare ett nytt spännande innehåll. Vi meddelar nu våra slutkunder om ovan och hänvisar dem till telia.se/tvinfo där vi förklarar varför, hur kunderna påverkas och svarar på vanliga frågor. Får ni frågor är det till telia.se/tvinfo som ni hänvisar. Har du ytterligare frågor är du självklart välkommen att kontakta din ordinarie kontaktperson hos oss. Hälsningar Telia

 

Ny portkod

Den 1 juni har vi bytt portkod. Meddelande finns i postfacken.

 

Kommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls tisdag den 29 augusti.

 

Vi önskar alla en trevlig sommar!

Styrelsen

Utskriftvänlig version

Nytt från styrelsens möte 4/5

Publicerad: 2017-05-15
Uppdaterad: 2017-05-15

Sammanfattning av styrelsens handlagda frågor vid mötet 4 maj.

Städning av gemensamma utrymmen i huset

Styrelsen har beslutat att anta de offerter som StädaRen har lämnat angående städning av gemensamma utrymmen. De kommer att göra storstädning av samtliga våningsplan, karmar, golv, tak och väggar. Golven kommer att maskinskuras och ytbehandlas. I källaren kommer rören att avdammas och därefter dammsugs golvet. Golvet på vinden våttorkas.

Storstädning kommer att ske den 18 och 19 maj.

På vår hemsida finns nu Städarens instruktioner för vårt löpande underhåll. Här kan man också informera sig om vad Städaren kan stå till tjänst med mot en rabatterad kostnad.

Garantibesiktning 5-års

Garantibesiktning har genomförts den 28 april. Några punkter kvarstår att åtgärda, bla ska JM åtgärda sockeln utanför porten. Där är inte underarbetet utfört på rätt sätt så fukt har krupit in och skadat sockeln.

Komplettering av skötselspärm med infofilmer

Informationsfilmer för skötsel/underhåll (istället för skötselpärmen) finns att hämta på JM:s

hemsida och på Youtube.

Uthyrningsrummet - nya regler!

I fortsättningen gäller att bokning/avbokning av rummet ska göras 2 dagar före hyrestillfället.

Ny portkod

Den 1 juni byter vi portkod. Meddelande kommer i postfacken.

Kommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls tisdag den 30 maj.

Styrelsen

Utskriftvänlig version

Ny styrelse efter stämman 19/4

Publicerad: 2017-04-21
Uppdaterad: 2017-04-21

Nya styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Styrelsen:

Carl-Erik Persson                                      Ordförande

Patrick Kornefalk                                      Vice ordförande

Sonja Bergman                                         Sekreterare

Daniella Andersson                                  Kassör

Fredrik Buckard                                        Ledamot

Suppleanter

Teodor Lagerqvist                                   

Maria Påfvelsson   

När stämmoprotokollet är justerat kommer det att delas ut i postfacken.

Styrelsen                                 

Utskriftvänlig version

Nytt från styrelsens möte 4/4

Publicerad: 2017-04-11
Uppdaterad: 2017-04-11

Sammanfattning av styrelsens handlagda frågor vid mötet 4 april

Årlig stämma 19 april

Styrelsen förbereder nu stämman. Årsredovisningen har delats ut i alla postfack liksom de två motioner som inkommit. Valberedningen har till styrelsen presenterat resultatet av sitt arbete, en lista över medlemmar som är intresserade av att ställa upp i styrelsens arbete under kommande mandattid, 1 eller 2 år.

Återstående miljöfrågor

Som meddelats har Miljöförvaltningen gjort vissa påpekanden och styrelsen har på föreningens anslags­tavla satt upp information:

  • Om vart man vänder sig vid akuta fel. Till dess information om att avtal träffats med en leverantör finns uppgifter för kännedom om WIAB:s larminstruktioner för kunder och kategoriprislista.
  • Energideklaration och OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll)-deklaration. 
  • Nu finns på anslagstavlan också information om radonmätning och rapport om värden i vår fastighet. Övriga påpekanden om stamspolning och rutin för bortforsling av grovavfall återstår.

Grovavfallshanteringen vill vi diskutera på stämman 19 april. Kom och säg din mening och ge oss gärna förslag på hur det praktiskt ska gå till!

Årlig besiktning av städrutinerna för gemensamma utrymmen i huset

Styrelsen har nu sammanställt föreslag till åtgärder och prioriteringsordning och plan för genom-förande av dessa. På mötet beslutade vi att uppdra till Städaren att utifrån förslaget räkna på uppdragen och presentera en offert med kostnads- och tidsplan.

 På vår hemsida finns nu Städarens instruktioner för vårt löpande underhåll. Här kan man också informera sig om vad Städaren kan stå till tjänst med mot en rabatterad kostnad.

Städaren har meddelat att de i påsk städar 13/4 istället för 14/4. Städningen den 17/4 utförs som vanligt.

Pågående byggnadslovsärende i Mark- och Miljööverdomstolen

Som vi meddelat tidigare har ett upphävt bygglov för nybyggnad av fyra tillfälliga flerbostadshus på ängen överklagats till Mark- och Miljööverdomstolen av Stadsbyggnadskontoret. Ärendet väntar på ett avgörande i Svea Hovrätt. Styrelsen kommer att informera om hur det hela avgörs i sinom tid.

Kommande styrelsemöte

Planeras när ny styrelse tillträtt vid stämman.

Styrelsen

Utskriftvänlig version

Föreningens årsredovisning 2016

Publicerad: 2017-04-06
Uppdaterad: 2017-04-11

Finns nu på hemsidan under Föreningen/Årsredovisning 2016.

Är också utdelad i postfacken.

Styrelsen

Utskriftvänlig version

Nytt under "Fastigheten", om städning

Publicerad: 2017-03-21
Uppdaterad: 2017-03-21

 En årlig besiktning av husets gemensamma utrymmen har gjorts av vår leverantör Strädaren tillsammans med styrelsen.

Styrelsen granskar nu protokollet och kommer att föreslå ett antal åtgärder för uppfräschning av våningsplan och entré.

För allas vår insyn och kännedom om vad som görs av StädaRen två gånger per vecka introducerar vi en ny flik på vår hemsida. Här får man ta del av den instruktion Städaren nu arbetar efter.

Städaren kan också hjälpa till med privata tjänster till rabatterat pris, vilket också framgår av informationen på denna hemsida.

Styrelsen

Utskriftvänlig version

Nytt från styrelsens möte 7/3

Publicerad: 2017-03-11
Uppdaterad: 2017-03-11

  

Sammanfattning av styrelsens handlagda frågor vid mötet 7 mars.

Om du registrerar dig för ”Nyhetsbrev” på föreningens hemsida får du detta meddelande via mail.

Miljöfrågor

Som meddelades efter styrelsens möte 14 februari hade ett möte med Miljöförvaltningen ägt rum och vissa påpekanden hade gjorts. Efter detta möte har styrelsen godkänt påpekandena i protokollet och på föreningens anslags­tavla nu satt upp information:

  • Om vart man vänder sig vid akuta fel. Till dess information om att avtal träffats med en leverantör finns uppgifter för kännedom om WIAB:s larminstruktioner för kunder och kategoriprislista.
  • Energideklaration och OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll)-deklaration.

Övriga påpekanden om stamspolning, radonmätning och rutin för bortforsling av grovavfall återstår.

Grovavfallshanteringen ska diskuteras på stämman 19 april. Kom och säg din mening och ge oss gärna förslag på hur det praktiskt ska gå till!

Årlig besiktning av gemensamma utrymmen i huset

Styrelsen har tillsammans med StädaRen, företaget som sköter städning och underhåll av våra gemen­samma ytor, gjort besiktningen. Protokollet kommer nu att ligga till grund för beslut om vad som måste åtgärdas för att vår entré, våningsplanen, trapphuset, vind och källare ska se fräscha ut. Det har ju med värdet på vår gemensamma egendom att göra!

På vår hemsida kommer StädaRens underhållsschema att läggas ut. Här kommer man också att kunna informera sig om vad StädaRen kan stå till tjänst med mot en rabatterad kostnad.

Komplettering till lägenhetens skötselpärm

Styrelsen får frågor om hur man rensar tvättmaskinens avlopp. Drifts- och skötselinstruktionen för detta ska sitta i skötselpärmen, flik 14. Instruktionen delas ut i resp. lägenhets postfack.

Pågående byggnadslovsärende i Mark- och Miljööverdomstolen

Som vi meddelat tidigare har ett upphävt bygglov för nybyggnad av fyra tillfälliga flerbostadshus på ängen överklagats till Mark- och Miljööverdomstolen av Stadsbyggnadskontoret. Nu skall ärendet upp för avgörande i Svea Hovrätt och inför den förhandlingen har styrelsen åter igen skriftligen protesterat mot det planerade bygget.

Kommande styrelsemöte är planerat till tisdag 4/4.

Styrelsen

         

                 

Utskriftvänlig version