!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nyheter

Nytt från styrelsens möte 5 september

Publicerad: 2018-09-12 | Uppdaterad: 2018-09-12

Sammanfattning av styrelsens handlagda frågor vid mötet

den 5 september.

 

Porttelefon

Slutförande av installationen av vår nya porttelefon har dragit ut på tiden av flera anledningar. Vi ber om överseende med detta. Slutinstallation kommer att utföras under kommande vecka, v 37. Därefter kommer ansvariga personer i styrelsen få en kortare utbildning av systemet för inprogrammering av telefonnummer. Lappar för inslamlande av telefonnummer kommer att läggas i allas brevlådor.

 

Sotning/OVK

Sotning och obligatorisk ventilationskontroll genomföras 1-9 oktober. Vilket datum som gäller för din lägenhet meddelas genom lapp i din brevlåda.

 

Skräp

Styrelsen vill uppmana alla medlemmar att paketera sina sopor väl. Detta för att undvika lukt och ansamling av flugor vid sopnedkasten. Rengöring av sopbehållarna för blandat avfall kommer att genomföras under september. Vi önskar också att de rökare som finns i huset ska ta större ansvar för sina fimpar. Använd den askkoppar som finns så blir vår utemiljö så mycket trevligare för oss alla!

 

Stamspolning  

Under mitten av november har styrelsen bokat in underhållsspolning av samtliga avlopp i fastigheten. Mer information kommer kring detta!

 

Parkering

Vi önskar att alla medlemmar och/eller besökande till medlemmar undviker att parkera på gräsmattan längs med Råcksta Gårdsväg. Området blir uppkört och gräsmattan förstörd.

 

Kommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls den 10de oktober

 

Styrelsen

Nytt från styrelsens möte 8 augusti

Publicerad: 2018-08-15 | Uppdaterad: 2018-08-15

Sotning

Då förbesiktningen inför OVK inte gick igenom kommer sotning att genomföras i närtid. Ytterligare information med exakta datum sätts snart upp i hissar och trapphus, så håll utkik!

 

Cyklar

Det är fullt i vårt cykelförråd! Som ett första steg i att skapa mer utrymme ber styrelsen dem som vet med sig att det har en eller flera cyklar eller cykeldäck som inte längre används att snarast plocka bort dessa. Längre fram i höst kommer en ordentlig cykelinventering genomföras av styrelsen.

 

Uppställning av ytterdörr

Styrelsen vill påminna medlemmar som ställer upp ytterdörren i och med lastning av stora/tunga saker att inte glömma bort att vrida brytaren till dörrstängaren från 1 till 0. Brytaren sitter högt upp vid insidan av dörren. Då man stänger dörren igen, aktiverar man dörrstängaren till 1 igen.

 

Parkering för i- och avlastning

Parkeringen precis utanför porten är till för i- och urlastning, dvs en korttidsparkering max 30 min. För allas trevnad, respektera detta.  

 

Kommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls den 5 september

 

Styrelsen

Nytt från Styrelsens möte 18 juni

Publicerad: 2018-06-25 | Uppdaterad: 2018-06-25

Sammanfattning av styrelsens handlagda frågor vid mötet

den 18 juni.

 

Ny kodbox vid entrén

Som ni alla märkt har kodboxen vid entrén bytts ut. Styrelsen ber om ursäkt för att ingen information gick ut före installationen och för att det skapade problem kring posthantering. Boxen har bytts ut för att öka säkerheten i huset. Den box som nu sitter uppe fungerar för närvarande som vanligt med kod. Efter sommaren kommer den att programmeras med telefonnummer och tagsystem. Mer information kommer!

 

Sabba hus

På gräsytan framför vår fastighet har nu Svenska bostäder börjat bygga de tillfälliga ungdomsbostäderna. Det är 247 lgh som kommer att uppföras och planerad inflyttning är sommaren 2019. Mer information kring projektet kan ni läsa på webben https://www.svenskabostader.se/omraden/vasterort/racksta/snabba-hus-racksta/

 

Låsboxar

För att på ett enklare sätt hantera nyckelöverlämning vid bokning av styrelse- samt övernattningsrummet har två låsboxar att satts upp i entrén. Bokning av rummen görs via föreningens hemsida www.harspranget.se. På hemsidan finns även kontaktuppgifter till ansvarig i styrelsen ifall man har frågor kring rummen eller bokning.

 

Kommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls den 8 augusti

 

Styrelsen vill passa på att önska alla medlemmar en riktigt fin sommar!

Nytt från styrelsens möte 15 maj

Publicerad: 2018-05-22 | Uppdaterad: 2018-05-22

Sammanfattning av styrelsens handlagda frågor vid mötet

den 15 maj.

 

Ventilationsfilter

Styrelsen uppmanar de medlemmar som fortfarande inte hämtat ut sina filter att snarast kontakta Patrick Kornfalk, tel 070-641 52 72.

 

OVK

Några lägenheter har genomgått en förbesiktning inför OVK. Det konstaterades att sotning behöver genomföras. Det innebär att OVK-besiktningen blir framskjuten. Mer information kommer!

 

Avgiftsfri månad

Tack vare föreningens stabila ekonomi och goda likviditet har styrelsen beslutat att september månad kommer att vara avgiftsfri.

 

Föreningens hemsida www.brfharspranget.se

Styrelsen vill uppmana alla medlemmar att regelbudet gå in på föreningens hemsida för att hålla sig uppdaterad kring trivselregler, läsa nyheter mm. På årsstämman efterlystes ett medlemsforum. På vår hemsida finns en rubrik som heter ”Köp och sälj”. Här kan ni medlemmar lägga in annonser eller meddelanden till era grannar. Exempelvis om någon vill sälja något, om man vill låna något, låna ut något, man behöver hjälp med något etc.

 

 

Kommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls 19 juni

Styrelsen

Protokoll från årsstämman

Publicerad: 2018-05-05 | Uppdaterad: 2018-05-05

Protokollet från 2018 års föreningsstämma finns nu att läsa på vår hemsida, www.harspranget.se/föreningen

Styrelsen

Nytt från styrelsens möte 12 april

Publicerad: 2018-04-13 | Uppdaterad: 2018-04-13

Sammanfattning av styrelsens handlagda frågor vid mötet den 12 april

 

OBS! Viktigt!!

Vi saknar fortfarande kandidater till vår kommande styrelse -

så tveka inte, hör av dig till valberedningen med förslag               

Lämna förslag till Linda Lovened, linda.lovened@gmail.com

Årsstämma 26 april 

Ordinarie årsstämma kommer att hållas torsdag den 26 april.

Vi träffas i styrelserummet på bottenplanet kl 19.00. Vi bjuder på dryck och tilltugg. Välkomna!

 

Nyckelsystem vid porten

Styrelsen har tagit beslut om att byta nyckelsystem för inpassering genom porten till tag-system.

Då kommer ingen portkod att behövas. Mer information om detta kommer inför bytet.

 

Inför grillsäsongen

Tänk på att kolgrill inte får användas på balkongen!

 

Kommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls efter beslut av den nya styrelsen

Styrelsen

Årsredovisning 2017 och protokoll extra stämma

Publicerad: 2018-04-13 | Uppdaterad: 2018-04-13

Nu finns årsredovisningen för 2017 samt protokollet från extra stämman den 19 mars på vår hemsida www.brfharspranget.se/Föreningen 

Nytt från styrelsens möte 26 mars

Publicerad: 2018-04-04 | Uppdaterad: 2018-04-04

Sammanfattning av styrelsens handlagda frågor vid mötet den 26 mars

 

Extra stämman den 19 mars

Vid extrastämman den 19 mars var 23 medlemmar närvarande varav 21 med rösträtt. Vid omröstningen för att anta nya stadgar röstade 21 medlemmar JA. Protokollet från extra stämman finns att läsa på vår hemsida. Det slutliga beslutet tas genom omröstning på vår ordinarie årsstämma den 26 april.

Lån - ändrade villkor

Vi har bytt bank på två (av fyra) lån från Swedbank till Handelsbanken. Det ena lånet med förfallodatum 2018-03-23 är bundet på tre år med en ränta på 0,91%. Vi har gjort en amortering på 1 miljon kronor den 23/3. Det andra lånet med förfallodatum 2018-04-25 kommer att få liknande villkor.

 

OBS! Viktigt!!

Vi saknar fortfarande kandidater till vår kommande styrelse -

så tveka inte, hör av dig till valberedningen med förslag.

 

Valberedning inför kommande årsstämma                                        

Valberedningen har nu startat sitt arbeta med att hitta nya kandidater till vår styrelse. Har du förslag på någon som du tror skulle passa bra i styrelsen? Föreslå gärna, dig själv eller någon annan!

Lämna förslag till Mikael Hellström, mikael.hellstrom.1993@gmail.com

Årsstämma 26 april - OBS!

Ordinarie årsstämma kommer att hållas torsdag den 26 april.

Vi träffas i styrelserummet på bottenplanet. Välkomna!

 

Kommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls torsdag den 12 april

Styrelsen

Extra stämma 19 mars!

Publicerad: 2018-03-07 | Uppdaterad: 2018-03-07

 

 

Extra stämma - nya stadgar

Måndagen den 19 mars kl. 19.00 i vårt                  styrelserum

Välkommen!

Styrelsen

Nytt från styrelsens möte 5 mars

Publicerad: 2018-03-07 | Uppdaterad: 2018-03-07

Sammanfattning av styrelsens handlagda frågor vid mötet 5 mars

 

Extra stämma den 19 mars!

Styrelsen har nu godkänt skrivningen i de nya stadgarna. På grund av det kommer en extra stämma  hållas måndagen den 19 mars. Kallelse och dagordning skickas ut senast en vecka före stämman.

Därefter tas det slutliga beslutet på vår ordinarie årsstämma den 26 april.

 

Valberedning inför kommande årsstämma

Valberedningen har nu startat sitt arbeta med att hitta nya kandidater till vår styrelse.

Har du förslag på någon som du tror skulle passa bra i styrelsen? Föreslå gärna, dig själv eller någon annan!

Lämna förslag till Mikael Hellström, mikael.hellstrom.1993@gmail.com

 

Årsstämma 26 april

Ordinarie årsstämma kommer att hållas torsdag den 26 april.

Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 25 mars

 

Ny portkod

Vi byter portkod 1 april. Info kommer i postfacken

 

Kommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls måndag den 26 mars

Styrelsen

Nytt från styrelsens möte 19 februari

Publicerad: 2018-02-22 | Uppdaterad: 2018-02-22

Sammanfattning av styrelsens handlagda frågor vid mötet 19 februari.

 

Grovsopor

Söndagen den 11 februari hade vi en container på 10 m3 för grovsopor uppställd utanför huset.

Det fungerade bra. Vi kommer att göra samma sak igen efter sommaren.

Ändring av stadgar

Styrelsen har nu godkänt skrivningen i de nya stadgarna. På grund av det kommer en extra stämma  hållas måndagen den 19 mars. Kallelse och dagordning skickas ut senast en vecka före stämman.

KONE hiss

Vi har beslutat att fortsatt använda KONE hiss som leverantör för våra hissar.

Telefonnummer för felanmälan av hissarna är: 0771 50 00 00. Numret finns anslaget i hissarna.

Valberedning inför kommande årsstämma

Valberedningen har nu startat sitt arbeta med att hitta nya kandidater till vår styrelse.

Har du förslag på någon som du tror skulle passa bra i styrelsen? Föreslå gärna, dig själv

eller någon annan!

Lämna förslag till Mikael Hellström, mikael.hellstrom.1993@gmail.com

 

Kommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls måndag den 5 mars

Styrelsen

Nytt från styrelsens möte 22 januari

Publicerad: 2018-01-24 | Uppdaterad: 2018-01-24

Sammanfattning av styrelsens handlagda frågor vid mötet 22 januari

Grovsopor

Vi kommer att beställa en container för grovsopor till söndagen den 11 februari. Mer information kommer, om vad som kan kastas och vilka tider som gäller.

Ändring av stadgar

Styrelsen har nu godkänt skrivningen i de nya stadgarna. På grund av det kommer en extra stämma hållas måndagen den 19 mars. Kallelse och dagordning skickas ut senast en vecka före stämman.

Utbildning för styrelsen

Olle Paulsson från SBC var hos oss och genomförde utbildning för styrelsemedlemmar den 17 januari.

Nytt namn

Vällingby lås som sköter våra nycklar byter namn till SafeTeam

 Klotter vid stora hissen

Det förekommer en hel del ¨klotter¨ vid stora hissen på entréplanet och även på en del våningsplan. Tänk på att det kostar pengar för oss alla när detta måste saneras!

 

Kommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls måndag den 19 februari

Styrelsen

Nytt från styrelsens möte 11 december

Publicerad: 2017-12-13 | Uppdaterad: 2017-12-13

Sammanfattning av styrelsens handlagda frågor vid mötet 11 december.

Grovsopor

Arbete pågår tillsammans med Brf Vattenfallet att hyra en container för grovsopor. Det kommer att bli någon helg i januari 2018. Vi återkommer med information när datum är bestämt.

Stol i porten

Nu finns stolen monterad vid namntavlan. Så nu är det bara at slå sig ned!

Ändring av stadgar

Vi måste anpassa våra stadgar enligt gällande lagstiftning och har därför tagit hjälp av jurist hos SBC. För att godkänna de nya stadgarna behöver vi hålla en extra föreningsstämma. Den kommer att hållas i samband med ordinarie stämma. Mer information kommer!

Julen står för dörren,

Kontrollera gärna att brandvarnaren fungerar och glöm inte att släcka ljusen innan ni går hemifrån!

Vi önskar alla medlemmar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Kommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls måndag den 22 januari

Styrelsen

Nytt från styrelsens möte 20 november

Publicerad: 2017-10-22 | Uppdaterad: 2017-11-22

Sammanfattning av styrelsens handlagda frågor vid mötet 20 november.

 

Grovsopor

Arbete pågår tillsammans med Brf Vattenfallet att hyra en container för grovsopor. Det kommer att bli någon helg i januari 2018. Vi återkommer med information när datum är bestämt.

Sopbehållarna

De är nu smorda så att vi slipper gnisslet.

Stol i porten

Efter en motion som godkändes av årsstämman angående behov av en stol i porten, har styrelsen nu bestämt modell på stolen. Stolen har blivit försenad men den kommer att monteras upp inom kort.

Ändring av stadgar

Vi måste anpassa våra stadgar enligt gällande lagstiftning och har därför tagit hjälp av jurist hos SBC. För att godkänna de nya stadgarna behöver vi hålla en extra föreningsstämma. Den kommer att hållas i samband med ordinarie stämma. Mer information kommer!

Trådlösa nätverket

För att få en förbättrad effekt av det trådlösa nätverket - prova med att ha luckan öppen

Kommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls måndag den 11 december

 

Styrelsen