!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nyheter

Nytt från styrelsens möte 12 april

Publicerad: 2018-04-13 | Uppdaterad: 2018-04-13

Sammanfattning av styrelsens handlagda frågor vid mötet den 12 april

 

OBS! Viktigt!!

Vi saknar fortfarande kandidater till vår kommande styrelse -

så tveka inte, hör av dig till valberedningen med förslag               

Lämna förslag till Linda Lovened, linda.lovened@gmail.com

Årsstämma 26 april 

Ordinarie årsstämma kommer att hållas torsdag den 26 april.

Vi träffas i styrelserummet på bottenplanet kl 19.00. Vi bjuder på dryck och tilltugg. Välkomna!

 

Nyckelsystem vid porten

Styrelsen har tagit beslut om att byta nyckelsystem för inpassering genom porten till tag-system.

Då kommer ingen portkod att behövas. Mer information om detta kommer inför bytet.

 

Inför grillsäsongen

Tänk på att kolgrill inte får användas på balkongen!

 

Kommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls efter beslut av den nya styrelsen

Styrelsen

Årsredovisning 2017 och protokoll extra stämma

Publicerad: 2018-04-13 | Uppdaterad: 2018-04-13

Nu finns årsredovisningen för 2017 samt protokollet från extra stämman den 19 mars på vår hemsida www.brfharspranget.se/Föreningen 

Kallelse till samfällighetsföreningens årsstämma

Publicerad: 2018-04-12 | Uppdaterad: 2018-04-12

Torsdagen den 3 maj kl 10:00, BRF Harsprångets lokal, Råcksta Gårdsväg 21

Notera att beslut ska tas i frågan om ombyggnaden av garaget. Förslag bifogas

Glöm inte att anmäla ert deltagande, annars inget kaffe med dopp!

Ordförande Lennart Gutell
0706 - 70 99 47
lennart.gutell@gmail.com

Dokument

Kallelse.pdf 2018-04-12

Nytt från styrelsens möte 26 mars

Publicerad: 2018-04-04 | Uppdaterad: 2018-04-04

Sammanfattning av styrelsens handlagda frågor vid mötet den 26 mars

 

Extra stämman den 19 mars

Vid extrastämman den 19 mars var 23 medlemmar närvarande varav 21 med rösträtt. Vid omröstningen för att anta nya stadgar röstade 21 medlemmar JA. Protokollet från extra stämman finns att läsa på vår hemsida. Det slutliga beslutet tas genom omröstning på vår ordinarie årsstämma den 26 april.

Lån - ändrade villkor

Vi har bytt bank på två (av fyra) lån från Swedbank till Handelsbanken. Det ena lånet med förfallodatum 2018-03-23 är bundet på tre år med en ränta på 0,91%. Vi har gjort en amortering på 1 miljon kronor den 23/3. Det andra lånet med förfallodatum 2018-04-25 kommer att få liknande villkor.

 

OBS! Viktigt!!

Vi saknar fortfarande kandidater till vår kommande styrelse -

så tveka inte, hör av dig till valberedningen med förslag.

 

Valberedning inför kommande årsstämma                                        

Valberedningen har nu startat sitt arbeta med att hitta nya kandidater till vår styrelse. Har du förslag på någon som du tror skulle passa bra i styrelsen? Föreslå gärna, dig själv eller någon annan!

Lämna förslag till Mikael Hellström, mikael.hellstrom.1993@gmail.com

Årsstämma 26 april - OBS!

Ordinarie årsstämma kommer att hållas torsdag den 26 april.

Vi träffas i styrelserummet på bottenplanet. Välkomna!

 

Kommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls torsdag den 12 april

Styrelsen

Extra stämma 19 mars!

Publicerad: 2018-03-07 | Uppdaterad: 2018-03-07

 

 

Extra stämma - nya stadgar

Måndagen den 19 mars kl. 19.00 i vårt                  styrelserum

Välkommen!

Styrelsen

Nytt från styrelsens möte 5 mars

Publicerad: 2018-03-07 | Uppdaterad: 2018-03-07

Sammanfattning av styrelsens handlagda frågor vid mötet 5 mars

 

Extra stämma den 19 mars!

Styrelsen har nu godkänt skrivningen i de nya stadgarna. På grund av det kommer en extra stämma  hållas måndagen den 19 mars. Kallelse och dagordning skickas ut senast en vecka före stämman.

Därefter tas det slutliga beslutet på vår ordinarie årsstämma den 26 april.

 

Valberedning inför kommande årsstämma

Valberedningen har nu startat sitt arbeta med att hitta nya kandidater till vår styrelse.

Har du förslag på någon som du tror skulle passa bra i styrelsen? Föreslå gärna, dig själv eller någon annan!

Lämna förslag till Mikael Hellström, mikael.hellstrom.1993@gmail.com

 

Årsstämma 26 april

Ordinarie årsstämma kommer att hållas torsdag den 26 april.

Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 25 mars

 

Ny portkod

Vi byter portkod 1 april. Info kommer i postfacken

 

Kommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls måndag den 26 mars

Styrelsen

Nytt från styrelsens möte 19 februari

Publicerad: 2018-02-22 | Uppdaterad: 2018-02-22

Sammanfattning av styrelsens handlagda frågor vid mötet 19 februari.

 

Grovsopor

Söndagen den 11 februari hade vi en container på 10 m3 för grovsopor uppställd utanför huset.

Det fungerade bra. Vi kommer att göra samma sak igen efter sommaren.

Ändring av stadgar

Styrelsen har nu godkänt skrivningen i de nya stadgarna. På grund av det kommer en extra stämma  hållas måndagen den 19 mars. Kallelse och dagordning skickas ut senast en vecka före stämman.

KONE hiss

Vi har beslutat att fortsatt använda KONE hiss som leverantör för våra hissar.

Telefonnummer för felanmälan av hissarna är: 0771 50 00 00. Numret finns anslaget i hissarna.

Valberedning inför kommande årsstämma

Valberedningen har nu startat sitt arbeta med att hitta nya kandidater till vår styrelse.

Har du förslag på någon som du tror skulle passa bra i styrelsen? Föreslå gärna, dig själv

eller någon annan!

Lämna förslag till Mikael Hellström, mikael.hellstrom.1993@gmail.com

 

Kommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls måndag den 5 mars

Styrelsen

Nytt från styrelsens möte 22 januari

Publicerad: 2018-01-24 | Uppdaterad: 2018-01-24

Sammanfattning av styrelsens handlagda frågor vid mötet 22 januari

Grovsopor

Vi kommer att beställa en container för grovsopor till söndagen den 11 februari. Mer information kommer, om vad som kan kastas och vilka tider som gäller.

Ändring av stadgar

Styrelsen har nu godkänt skrivningen i de nya stadgarna. På grund av det kommer en extra stämma hållas måndagen den 19 mars. Kallelse och dagordning skickas ut senast en vecka före stämman.

Utbildning för styrelsen

Olle Paulsson från SBC var hos oss och genomförde utbildning för styrelsemedlemmar den 17 januari.

Nytt namn

Vällingby lås som sköter våra nycklar byter namn till SafeTeam

 Klotter vid stora hissen

Det förekommer en hel del ¨klotter¨ vid stora hissen på entréplanet och även på en del våningsplan. Tänk på att det kostar pengar för oss alla när detta måste saneras!

 

Kommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls måndag den 19 februari

Styrelsen

Nytt från styrelsens möte 11 december

Publicerad: 2017-12-13 | Uppdaterad: 2017-12-13

Sammanfattning av styrelsens handlagda frågor vid mötet 11 december.

Grovsopor

Arbete pågår tillsammans med Brf Vattenfallet att hyra en container för grovsopor. Det kommer att bli någon helg i januari 2018. Vi återkommer med information när datum är bestämt.

Stol i porten

Nu finns stolen monterad vid namntavlan. Så nu är det bara at slå sig ned!

Ändring av stadgar

Vi måste anpassa våra stadgar enligt gällande lagstiftning och har därför tagit hjälp av jurist hos SBC. För att godkänna de nya stadgarna behöver vi hålla en extra föreningsstämma. Den kommer att hållas i samband med ordinarie stämma. Mer information kommer!

Julen står för dörren,

Kontrollera gärna att brandvarnaren fungerar och glöm inte att släcka ljusen innan ni går hemifrån!

Vi önskar alla medlemmar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Kommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls måndag den 22 januari

Styrelsen

Nytt från styrelsens möte 20 november

Publicerad: 2017-10-22 | Uppdaterad: 2017-11-22

Sammanfattning av styrelsens handlagda frågor vid mötet 20 november.

 

Grovsopor

Arbete pågår tillsammans med Brf Vattenfallet att hyra en container för grovsopor. Det kommer att bli någon helg i januari 2018. Vi återkommer med information när datum är bestämt.

Sopbehållarna

De är nu smorda så att vi slipper gnisslet.

Stol i porten

Efter en motion som godkändes av årsstämman angående behov av en stol i porten, har styrelsen nu bestämt modell på stolen. Stolen har blivit försenad men den kommer att monteras upp inom kort.

Ändring av stadgar

Vi måste anpassa våra stadgar enligt gällande lagstiftning och har därför tagit hjälp av jurist hos SBC. För att godkänna de nya stadgarna behöver vi hålla en extra föreningsstämma. Den kommer att hållas i samband med ordinarie stämma. Mer information kommer!

Trådlösa nätverket

För att få en förbättrad effekt av det trådlösa nätverket - prova med att ha luckan öppen

Kommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls måndag den 11 december

 

Styrelsen

 

 

 

Nytt från styrelsens möte 12 september

Publicerad: 2017-09-14 | Uppdaterad: 2017-09-14

Sammanfattning av styrelsens handlagda frågor vid mötet 12 september.

 

Garantibesiktning 5-års

De punkter som enligt besiktningsprotokollet skulle åtgärdas senast 2017-06-30 kvarstår fortfarande. Vi har kontaktat JM angående detta och enligt dem beror det på att deras handläggare har varit/är sjukskriven. Vi har nu kontakt med en annan person hos JM och ser fram emot att de kommer att åtgärda allt enligt protokollet.

Grovsopor

Vi kommer under hösten att tillsammans med Brf Vattenfallet hyra en container för grovsopor. Mer information kommer.

Tvättning av sopbehållare

Vi ska beställa tvätt av våra behållare för hushållssopor.

Stol i porten

Efter en motion som godkändes av årsstämman angående behov av en stol i porten, har styrelsen nu bestämt modell på stolen. Den kommer att monteras upp inom kort.

Avliden

Vi får tyvärr meddela att styrelsens tidigare sekreterare Britt-Marie Lennmark efter en kort tids sjukdom har avlidit. Föreningen kommer att som en sista hälsning lämna ett bidrag till Cancerfonden.

Ny portkod

Den 15 september byter vi portkod. Meddelande i har kommit i postfacken.

 

Kommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls onsdag den 18 oktober.

 

Styrelsen

Nytt från styrelsens möte 28 augusti

Publicerad: 2017-08-31 | Uppdaterad: 2017-08-31

 

Sammanfattning av styrelsens handlagda frågor vid mötet 28 augusti

Omförhandling av lån

Ett av våra lån har omförhandlats den 4 juli. Den nya räntan är 1,24% (tidigare 3,13%). Lånet är bundet på 3 år. Vi har dessutom gjort en amortering på 1,5 miljoner kronor.

Pågående byggnadslovsärende i Svea Hovrätt

Svea Hovrätt har nu beviljat bygglov för nybyggnad av fyra tillfälliga flerbostadshus på ängen. Vår överklagan har alltså avslagits.

Grovsopor

Vi kommer under hösten att tillsammans med Brf Vattenfallet hyra en container för grovsopor. Mer information kommer.

Tvättning av sopbehållare

Vi ska beställa tvätt av våra behållare för hushållssopor.

Rökning på balkongen

Styrelsen har fått klagomål angående rökning på balkongen. Det är inte förbjudet att röka på sin egen balkong. Men tänk på att visa hänsyn till dina grannar!

Det förekommer också att man slänger ut fimpar (ibland brinnande) ned på gräsmattan mot lekplatsen. Detta är självklart helt förbjudet!

Ny portkod

Den 15 september byter vi portkod. Meddelande kommer i postfacken.

 

Kommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls tisdag den 12 september.

 

Styrelsen

Hovrätten godkänner tillfälligt bygglov på ängen

Publicerad: 2017-06-22 | Uppdaterad: 2017-06-22

Hela hovrättsdomen finns bifogad här

Dokument

Hovrättsdom.pdf 2017-06-22

Nytt från styrelsens möte 30 maj

Publicerad: 2017-06-01 | Uppdaterad: 2017-06-01

Sammanfattning av styrelsens handlagda frågor vid mötet 30 maj.

 

Omförhandling av lån

Ett av våra lån ska omförhandlas den 4 juli. Dagens ränta ligger på 3,13%. Vi väljer att binda det på tre år till ca 1,1% ränta. Vi kommer dessutom att göra en amortering på lånet.

 

Protokoll från GA:s årsmöte

Så snart vi har fått ett undertecknat protokoll från GA kommer det att finnas på vår hemsida, www.brfharspranget.se  

 

Meddelande från Telia

Discoverykanaler försvinner

Vi på Telia och en av våra leverantörer av tv-kanaler, Discovery, har inte kommit överens om ett nytt avtal. Det innebär att från och med 8 juni 2017 kommer vi inte längre att kunna sända Kanal 5, Kanal 9, Kanal 11, Eurosport 1, Eurosport 2, Discovery, Discovery Science, Discovery World, ID, TLC, Animal Planet. Detta gäller även motsvarande HD-kanaler. Istället erbjuds kunderna tills vidare ett nytt spännande innehåll. Vi meddelar nu våra slutkunder om ovan och hänvisar dem till telia.se/tvinfo där vi förklarar varför, hur kunderna påverkas och svarar på vanliga frågor. Får ni frågor är det till telia.se/tvinfo som ni hänvisar. Har du ytterligare frågor är du självklart välkommen att kontakta din ordinarie kontaktperson hos oss. Hälsningar Telia

 

Ny portkod

Den 1 juni har vi bytt portkod. Meddelande finns i postfacken.

 

Kommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls tisdag den 29 augusti.

 

Vi önskar alla en trevlig sommar!

Styrelsen

Nytt från styrelsens möte 4/5

Publicerad: 2017-05-15 | Uppdaterad: 2017-05-15

Sammanfattning av styrelsens handlagda frågor vid mötet 4 maj.

Städning av gemensamma utrymmen i huset

Styrelsen har beslutat att anta de offerter som StädaRen har lämnat angående städning av gemensamma utrymmen. De kommer att göra storstädning av samtliga våningsplan, karmar, golv, tak och väggar. Golven kommer att maskinskuras och ytbehandlas. I källaren kommer rören att avdammas och därefter dammsugs golvet. Golvet på vinden våttorkas.

Storstädning kommer att ske den 18 och 19 maj.

På vår hemsida finns nu Städarens instruktioner för vårt löpande underhåll. Här kan man också informera sig om vad Städaren kan stå till tjänst med mot en rabatterad kostnad.

Garantibesiktning 5-års

Garantibesiktning har genomförts den 28 april. Några punkter kvarstår att åtgärda, bla ska JM åtgärda sockeln utanför porten. Där är inte underarbetet utfört på rätt sätt så fukt har krupit in och skadat sockeln.

Komplettering av skötselspärm med infofilmer

Informationsfilmer för skötsel/underhåll (istället för skötselpärmen) finns att hämta på JM:s

hemsida och på Youtube.

Uthyrningsrummet - nya regler!

I fortsättningen gäller att bokning/avbokning av rummet ska göras 2 dagar före hyrestillfället.

Ny portkod

Den 1 juni byter vi portkod. Meddelande kommer i postfacken.

Kommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls tisdag den 30 maj.

Styrelsen

Ny styrelse efter stämman 19/4

Publicerad: 2017-04-21 | Uppdaterad: 2017-04-21

Nya styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Styrelsen:

Carl-Erik Persson                                      Ordförande

Patrick Kornefalk                                      Vice ordförande

Sonja Bergman                                         Sekreterare

Daniella Andersson                                  Kassör

Fredrik Buckard                                        Ledamot

Suppleanter

Teodor Lagerqvist                                   

Maria Påfvelsson   

När stämmoprotokollet är justerat kommer det att delas ut i postfacken.

Styrelsen