!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Historia

 2011

18/4 1:a styrelsen konstitueras med Lennart Wirén som ordförande.
19/5 Brf Harsprånget , 769623-1773 med stadgar registreras hos Bolagsverket.
21/6 Föreningen förvärvar fastigheten Vattenfallet 4 i Stockholm kommun för 48,5 Msek.
30/6 Ekonomisk plan registreras hos Bolagsverket, med lån på 60 Msek till 4,6% ränta.
12/7 Tillstånd att upplåta bostadsrätt till bostadslägenhet.
Tecknar avtal med JM att uppföra ett flerbostadshus i 13 våningar med totalt 77
bostadsrättsjägenheter, total boyta 5440 kvm. Kostnad beräknad till 160 Msek.
Avtal tecknat med JM om ekonomisk förvaltning gällande 1/4-2012 till 31/12-2014
 

 

2012

27/3 Lagfart erhålls för fastigheten Vattenfallet 9 i Stockhoms kommun.
2/4 Inflyttning börjar i huset.
16/4 1:a föreningsstämma hålls där Lennart Gutell väljs in i styrelsen.
15/6 Fastigheten godkändes vid slutbesiktning.
4/7 De 5 lånen på 60 Msek totalt hos Swedbank omförhandlas till 4 lån med ca: 3% ränta.

 

2013

7/5 Föreningsstämma hålls och Lennart Gutell blir ordförande.
30/9 Huset tas över från JM
Hemsida upprättad och bokningssystem för övernattningsrum och styrelserum.
Ett flertal inbrott har ägt rum i källar- och vindsförråd under året.

 

2014

1/1 Avtal tecknat med SBC om ekonomisk förvaltning till 31/12-2016.
16/4 Garanti besiktning genomförd.
28/4 Avskrivning ändras från progressiv till linjär efter BFN:s beslut.
29/4 Föreningsstämma hålls och Lennart Gutell omväljs som ordförande.
1/7 Ett lån hos Swedbank amorteras extra med 1 Msek och omförhandlas till 2,06% ränta.

 

2015

1/1 Teknisk förvaltning har övertagits från JM och avtal har tecknats med Delagott,
Årsavgiften för medlemmar höjs med 3% och garageplats under tak med 50 kr.
Vattenfallet GA tas över från JM med Lennart Gutell som ordförande.
1/3 System med bricka ersätter HH-nyckel till källaren och vinden. Kostnad 210 Kkr.
15/4 Föreningsstämma hålls och Lars Nitell blir ordförande.
3/7 Ett lån hos Swedbank omförhandlas till 1,07% ränta.
20/10 Restpunkterna från 2-års garantin godkänns efter 1 års försening.
15/12 Nya postboxar installeras och tas i bruk till en kostnad av 90 Kkr.
21/12 Upptäcks att vi betalt ca: 40 Kkr/år för mycket i vattenavgift till Stockholm VA.
28/12 Överklagande av tidsbegränsat bygglov Grimsta 1:5 Norra Ängby inlämnat.

 

2016

19/2 Gåvobrev rörande garagebyggnaden erhålls från JM
13/4 Förengsstämma hålls och  Carl-Erik Persson. blir ordförande.