!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Andrahandsuthyrning

Enligt 30 §:   En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke.

Enligt 31 §:  Tillstånd skall lämnas, om bostadsrättshavaren har beaktningsvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillstånd kan begränsas till viss tid. Ett andrahandsupplåtelse kan förenas med villkor.

Ansökan skall göras skriftligen (epost är OK) till styrelsen i god tid (1 månad) innan tänkt tidpunkt för uthyrning. Ansökan skall innehålla uppgift om vilken lägenhet och tidpunkt det gäller, samt även kontakt uppgifter till person som hyr i andra hand.

Uppdaterad 2014-02-09 av Webbansvarig