!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Hushållssopor / Miljöstation

 

Vid Råcksta Gårdsväg finns det 4 sopbehållare varav 2 behållare för hushållssopor, 1 behållare för tidningar och 1 behållare för färgat/ofärgat glas.

Parkera inga bilar framför dessa 4 sopbehållare då detta hindrar framkomligheten för sopbilarna och därmed deras möjlighet att tömma dem. 

Om sopbehållarna är fulla, meddela då styrelsen och lämna inte några sopor eller skräp vid sidorna av behållarna då detta drar till sig fåglar, råttor och andra skadedjur.

Det finns även källsortering vid Råcksta T-bana.

 

Återvinningscentraler:

Grovavfall, elavfall och farliga avfall lämnas in på Återvinningscentralen.

Mer information och öppettider för återvinningscentralerna finner ni på respektive hemsida

ÅVC Bromma
Linta Gårsväg 16
168 74 Bromma

ÅVC Lövsta
Lövstavägen 501
165 72 Hässelby

Uppdaterad 2014-05-04 av Webbansvarig